Kiropraktik

Nervsystemet kontrollerar varje vävnad, organ och cell i kroppen, den styr och koordinerar all cellfunktion. Kraniet och ryggraden kapslar in det centrala nervsystemet (hjärnan, ryggmärgen och nervroten) och säkerställer dess skydd. På grund av detta intima förhållande kan biomekaniska eller strukturella problem i ryggraden leda till irritation av närbesläktade delar av nervsystemet. Denna irritation kan bero på biokemiska reaktiva inflammatoriska ämnen som släpps ut i omgivande vävnad, eller kan orsakas av direkt mekaniskt tryck.

I båda fallen påverkas nervsystemet negativt, och så även funktionen hos vävnaderna, cellerna och organen som den delen innerverar. Resultatet beror på vilka celler, vävnader eller organ som påverkas, men också på det övergripande tillståndet i nervsystemet. Eftersom kroppens medfödda förmåga att naturligt läka sig själv är medierad och integrerad av nervsystemet kan korrigering av mekaniska ryggmärgsskador som irriterar nervsystemet också ha långtgående fördelar för patienter som lider av olika tillstånd som kanske inte verkar vara vertebralt ursprung.

Kiropraktik behandling är vanligtvis uppdelad i tre faser. Var och en av dessa faser kompletterar de andra och varierar i längd beroende på individ:

AKUT FAS

Akuta fasen är en mycket intensiv och primärt passiv fas. Den här fasen har det primära målet att lindra patientens symtom, samtidigt som kroppen förstärks för optimal funktion. Här är det viktigt att man inte tränar eller påfrestar kroppen för mycket och använder is och avlastning för att förbereda kroppen för läkning.

STABILISERING FAS

Besöken blir mindre frekventa och mer aktiva (patienten måste göra något för att förbättra sitt tillstånd). Målet med denna fas är att korrigera orsaken till de ursprungliga symptomen och därmed återställa sin hälsopotential. Under denna fas kommer kiropraktorn att bedöma orsakerna till att symptomet visade sig i första hand. I denna fas kommer patienten att ta itu med sin övergripande livsstil, som ät vanor, fysisk aktivitet, stresshantering och så vidare.

UNDERHÅLLS FAS

Denna fas gör det möjligt för patienten att behålla och förbättra sin hälsopotential genom mindre regelbundna besök. En studie från Karolinska Institutet visar att förebyggande kiropraktisk behandling minskar ryggsmärta med i snitt 19,3 dagar per år – nästan en hel arbetsmånad.