Bild hur kiropraktik kan hjälpa

Bevisat effektiv vård

Vi arbetar med kiropraktiska metoder som har använts med gott resultat i över 100 år. Numera börjar även forskarna kunna styrka våra behandlingsresultat, och vi kan nu säga att vi utför evidensbaserad behandling. Detta betyder att kiropraktik har utvecklats enligt vetenskapliga principer och att det finns vetenskapligt stöd för det vi gör. 

Både inom den kiropraktiska professionen och utanför den, finns det idag granskande rapporter som slår fast att manipulationsbehandling är evidensbaserad, säker och effektiv vård. Statens beredning för medicinsk utveckling ( SBU), kom 2001 med en rapport där vi kan läsa om kiropraktik:

  • den kiropraktiska forskningen har utvecklats starkt de senaste 10 åren och är av god kvalitet
  • det finns evidens för att manipulation ger smärtlindring vid akuta och kroniska ryggbesvär
  • det finns evidens att manipulationsbehandling av kronisk ländryggs-smärta ger bättre lindring än vanligt omhändertagande av allmänpraktiker, sängläge, smärtstillande medicin och massage.

Kan man förebygga ryggsmärta?

De flesta som har ryggproblem har smärta i perioder. Vi vet sedan tidigare att det är så ryggsmärta beter sig, den kommer och går. Vi kiropraktorer har traditionellt arbetat med en förebyggande ansats, att försöka förekomma smärtan, med förhoppning om att den då blir lindrigare eller uteblir helt.

För första gången är denna förebyggande metod vetenskapligt testad. I en stor studie på Karolinska Institutet har man sett att de patienter som får regelbunden kiropraktisk behandling (oberoende av symptom) har mindre besvär än de som får behandling först efter att smärtan brutit ut. Skillnaden är 20 dagar på ett år, dvs. att behandling i förebyggande syfte leder till 20 dagar färre med besvärlig smärta jämfört med att få behandling först när du fått ont. 

Läs avhandlingen här.